Podmínky využívání webové stránky:

Společnost Besins Healthcare Czechia s.r.o., se sídlem Rybná 678/9, 110 00 Praha 1, zaspaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 229237, IČ 03253261, je velice potěšena, že jste se rozhodl(a) využít jejích služeb a produktů a navštívil(a) její webové stránky.

Dovolte nám Vám tímto sdělit podmínky využívání webových stránek a několik souvisejících informací. Tomuto sdělení věnujte prosím náležitou pozornost.

 1. Provozovatelem a tvůrcem webové stránky je Besins Healthcare Czechia s.r.o., se sídlem Rybná 678/9, 110 00 Praha 1, zaspaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 229237, IČ 03253261.
 2. Každý návštěvník webové stránky je povinen se při své prvé návštěvě seznámit s těmito podmínkami využívání webové stránky.
 3. Webová stránka je určena výlučně pro osobní potřebu. Jakékoliv užití webové stránky nebo jakékoliv její části nebo jejího obsahu jinak než pro osobní potřebu, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webové stránky. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Besins Healthcare Czechia s.r.o, a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webové stránky.
 4. Obsah webové stránky je připravován s maximální péčí a snahou o přesnost a aktuálnost. I přesto však nelze garantovat úplnost a správnost prezentovaného obsahu. Návštěvník tudíž na webovou stránku vstupuje, resp. k jejímu obsahu přistupuje na vlastní riziko.
 5. Zvlášť je třeba zdůraznit, že zde prezentované názory, informace a řešení nelze brát za komplexní podklad pro řešení individuálních případů/situací, neboť řešení každého jednotlivého případu/situace či problému vyžaduje zohlednění všech související okolností a specifik.
 6. Využití prezentovaného postupu, či postup podle zde prezentovaného názoru nebo informací, bez řádné konzultace s odborníkem (lékařem), který by zohlednil všechna specifika a okolnosti případu a navrhl odpovídající řešení, může vést ke vzniku škod. Za tyto škody nemůže jakkoli odpovídat původce informace anebo tvůrce či správce webové
  stránky.
 7. Výhrady prezentované v odst. 5 a 6 platí z povahy věci i pro jakékoli informace, postupy či názory, jež jsou prezentovány na webových stránkách, na něž se text obsažený na této webové stránce odkazuje. Stejné platí i pro webové stránky zobrazované prostřednictvím zobrazovacích reklam.
 8. Máte-li zájem o řešení konkrétní věci, obraťte se prosím na naši společnost prostřednictvím údajů uvedených v sekci O společnosti.
 9. Veškerá práva týkající se obsahu a vzhledu těchto webových stránek jsou vyhrazena společnosti Besins Healthcare Czechia s.r.o. Celkové nebo částečné reprodukce, distribuce, přenos (elektronický nebo jiný), nebo používání těchto webových stránek pro veřejné či komerční účely jsou bez předchozího písemného souhlasu jmenované společnosti zakázány.
 10. Na webové stránce jsou/mohou být v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů zveřejněny osobní údaje. Právní podklad pro užití těchto osobních údajů je omezen na tuto webovou schránku. Jakékoli jejich kopírování a další šíření jinak než pro osobní potřebu je zásahem do práv dotčených osob a správním deliktem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Uvedené stran kopírování a dalšího využívání neplatí, jde-li o kontaktní údaje, u nichž je zjevné, že jsou uvedeny s cílem nabídnout návštěvníkovi možnost spojit se s dotyčnou osobou.
 11. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webovou stránku a nadále ji nepoužívejte.