JAK SI PŘIROZENĚ UDRŽET
ZVÝŠIT HLADINU TESTOSTERONU?

Group 734

Dostatečně odpočívejte, spánek je velmi důležitý.

Nedostatek spánku může vést ke snížení hladiny testosteronu. Testosteron se totiž tvoří v hlubokém spánku. Optimálně byste měl spát 7-8 hodin denně.

Group 734

Snažte se
minimalizovat
stres.

Muži, kteří jsou vystaveni dlouhodobému stresu, ať už v profesním či soukromém životě, mají sníženou hladinu testosteronu.

Group 734

Udržujte si
správnou
hmotnost.

Obezita bývá spojená s nedostatkem testosteronu. Snížení hmotnosti může naopak jeho hladinu zvýšit.

Group 734

Do svého každodenního života přidejte fyzickou aktivitu.

LÉČBA NEDOSTATKU TESTOSTERONU

Léčba nedostatku testosteronu je poměrně jednoduchá, ale dlouhodobá. Pokud byl deficit testosteronu potvrzen klinickými příznaky a biochemickými vyšetřeními, je doporučena úprava životního stylu a lékař vám může předepsat testosteronovou substituci (doplnění testosteronu) ve formě transdermálního gelu nebo injekce. Výběr formy doplnění testosteronu závisí na dohodě lékaře a plně informovaného pacienta. Je důležité si uvědomit, že ke zlepšení většiny symptomů je zapotřebí 6-12 měsíců nepřerušované testosteronové terapie1.

Gel

Gel musí být v tenké vrstvě jemně rozetřen na čistou, suchou a zdravou kůži ramen a horní části paží. Aplikuje se 1x denně přibližně ve stejnou dobu, nejlépe ráno. Nechá se 3-5 minut schnout. Aplikace gelu nevyžaduje návštěvu lékaře. Přípravek poskytuje flexibilitu v dávkování a výborný bezpečnostní profil2. Nevýhodou může být pravidelnost (nicméně to máme i s čištěním zubů, takže se z toho dá udělat návyk).

Injekce

Aplikuje se jedenkrát za 3 týdny nebo jedenkrát za 10-14 týdnů a vyžaduje aplikaci zdravotnickým personálem (lékař/sestra). Výhodou může být forma aplikace, která není tak častá a dlouhodobé působení preparátu. Nevýhodou může být kromě bolestivé aplikace (olejový roztok) také nemožnost rychle zastavit léčbu.
Na základě Evropské Urologické asociace (EAU) v oblasti Sexuálního a reprodukčního zdraví je doporučováno pro zahájení léčby používat testosteronový gel spíše než dlouhotrvající injekce, protože léčba může být upravena či zastavena v případě vzniklého nežádoucího účinku3.
Reference:
  1. Saad F, Aversa A, Isidori AM, Zafalon L, Zitzmann M, Gooren L. Onset of effects of testosterone treatment and time span until maximum effects are achieved. Eur J Endocrinol. 2011;165(5):675-685.
  2. Bruno Lunenfeld & Michael Oettel. Therapeutic potential of testosterone gels. Aging Health 2009; 5(2): 227–245.
  3. EAU-Guidelines-on-Sexual-and-Reproductive-Health-2023.

Je léčba testosteronem vhodná pro každého
muže s nedostatkem testosteronu?

Vhodnost léčby testosteronem musí vždy posoudit a rozhodnout odborný lékař a to na základě
vyšetření a s přihlédnutím na zdravotní stav pacienta. Obecně však platí, že léčba testosteronem
nesmí být zahájena u pacientů s rakovinou prostaty ve stadiu aktivní léčby, při podezření na ni nebo
u mužů s nádorem; při těžkém stupni srdečního selhání a při aktivní touze po dítěti.

Jaké výsledky a kdy můžete očekávat?

PŘED ZAHAJENIM LECBY?

Pociminicou pro zahàjeni léčby le vyloučeni sicytêno karcinomu prostaty:

Vysetienim P5A (prostaticky specificky antigen) z krve

vahledem k tomu, ze Iste 2 podstoupil 1-2 odbêry krve na stanoveni/potvrzeni hiadiny
testosteronu v lavi, pravdépodobné na dalsi odbèr il nepôidete. Polcud brio Ilz die valich
pliznakù patmé, te biste potieboval léchu testosteronem, je ze fada faktorú, vcetne PSA, se
vyletri soucasnés hladinou testosteronu u2 z pruniha/druhého veorica krve

Manuäini vysetieni prostaty konecnikem

(bëiné a doporudené u viech mudû startich 50 let)