Víte, co je to testosteron?

Testosteron je mužský pohlavní hormon, který je nezbytný pro celkovou fyzickou i duševní kondici. Nedostatek testosteronu se vyskytuje u každého třetího muže ve věku ≥ 45 let* a může významně snížit kvalitu života.

*Reference: Mulligan T et al. Prevalence of hypogonadism in males aged at least 45 years: the HIM study. Int J Clin Pract. 2006 Jul;60(7):762-9. 

Nedostatek testosteronu může výrazně snížit kvalitu života.

Testosteronu ovliňuje:

Pohlavní orgány

Svaly

Kosti

Pokožku

Mozek

Koncentrace tohoto hormonu začíná standardně klesat po dosažení 40 let. Postupující věk však není jedinou příčinou poklesu.

Pokud hladina testosteronu v krvi klesne pod prahovou hodnotu, muži mohou pociťovat některé z následujících příznaků.

Věnujte 3 minuty svému zdraví.

Dotazník AMS (Symptomy mužského stárnutní) je lékařsky ověřen a certifikován.

Kontaktujte specialisty

Pokud máte podezření na nedostatek testosteronu, můžete se poradit se svým andrologem, urologem či sexuologem nebo se můžete obrátit na následující specialisty.

CO TESTOSTERON OVLIVŇUJE

Testosteron je hlavní mužský pohlavní hormon, který je nezbytný pro celkovou fyzickou i duševní kondici.

U mužů ovlivňuje spermatogenezi a vývoj sekundárních pohlavních znaků. Patrný je jeho vliv především v pubertě, kdy dochází k růstu varlat a penisu, pigmentaci a vrásnění šourku, po těle začíná růst ochlupení, zvětšuje se prostata a hrtan, dochází k nárůstu svalové hmoty. V dospělosti testosteron s jinými androgeny udržuje mužský charakter ochlupení, stimuluje spermatogenezi, je zodpovědný za svalovou hmotu a udržení normálního metabolizmu a brání rozvoji osteoporózy (řídnutí kostí).

U mladých mužů se objevuje nejvyšší hladina testosteronu v 19ti letech a klesá cca kolem 40.roku.

Nedostatek testosteronu může významně snížit kvalitu života. Proto je nutné nepodceňovat příznaky.

Testosteron a jeho úbytek je spojován se stárnutím. K poklesu mužského pohlavního hormonu testosteronu dochází kolem 40. Roku věku, a to každý rok o 1-2%.

Nedostatek testosteronu u mužů může přinášet změny fyzické, jako je snížená svalová síla, změny v rozložení tělesného tuku (i růst prsou), vznik osteoporózy. Muž může mít i pocit nadměrného pocení. Další z příznaků může být nechutenství, výkyvy nálad, snížená produktivita, mohou se přidávat i poruchy spánku.

U mužů se s přibývajícím věkem můžeme setkat se sníženým libidem, poklesem frekvence ranních i koitálních erekcí, objevuje se erektilní dysfunkce a problémy s dosažením orgasmu. Varlata i penis pozbývají pružnost, ochabují. Zmenšuje se ochlupení. Muži přicházejí o vitalitu.

Epidemiologické studie prokazují, že muži mající nízkou hladinu testosteronu se dožívají nižšího věku a mají vyšší úmrtnost na kardiologická, onkologická i respirační onemocnění.

Kontrolovaná substituční terapie testosteronem je bezpečná a zvyšuje kvalitu života mužů. V případech lehkého stupně erektilní dysfunkce u mužů s prokázaným hypogonadismem dostačuje k její sanaci testosteronová substituce.

Kontrola hladiny testosteronu a stejně tak i léčba jeho nedostatku je v řadě zemí již běžnou součástí zdravotní péče o stárnoucího muže.